Chat

Kinh doanh Books

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu – Think And Grow Rich Pages : - Edition : 0 - Type : pdf

(71 downloads)

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu – Think And Grow Rich (Napoleon Hill)

Shared by le kaka on 2015-11-11

13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu – Think And Grow Rich (Bản Gốc, Được Phục Hồi Và Chỉnh Sửa) 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu – Think And Grow Rich 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu là cuốn sách “chỉ dẫn” duy nhất chỉ ra những nguồn lực bạn phải có để thành công. Cuốn sách sẽ giúp bạn trở nên giàu có, làm giàu thêm cho cuộc sống của bạn trên tất cả các phương diện của cuộc sống chứ không chỉ về tài chính và vật chất. Những ý tưởng trong cuốn sách Think and Grow rich – 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu bắt nguồn từ những động lực tốt đẹp: “Thành công cá nhân” và “Quan điểm suy nghĩ tích cực”.

tags  Tags:  Làm Giàu 

Vote (0)

Report Link

icon_top

Contact us through a traditional message

*Please input your name.
*Please input your email. *Your email is wrong format.
*Please input message.