Chat

Novelette Books

Cuộc Đời của Pi Pages : - Edition : 0 - Type : pdf

(11 downloads)

Cuộc Đời của Pi (Yann Martel)

Shared by Nhat Duong on 2014-11-28

Cuộc Đời của Pi được nhà văn Yann Martel viết vào năm 1996 và được tặng giải thưởng Man Booker 2002. Ông sinh ra ở Tây Ba Nha nhưng hiện đang sống tại Motreal, Canada. "Cuốn sách là một câu chuyện hiện thực sống động về sự sống sót giữa biển khơi. Một mặt là chuyện thám hiểm, một minh chứng về việc hoàn cảnh cùng quẫn làm thay đổi con người như thế nào. Mặt khác là sự suy ngẫm sâu xa về vai trò của tôn giáo trong đời sống, về bản chất của động vật, thiên nhiên và con người. Ngôn ngữ của ông sống động và ấn tượng. Trí tưởng tượng rộng lớn, khả năng thuyết phục gần như không giới hạn. Yann Martel sẽ trở thành một trong những nhà văn Canada vĩ đại nhất" (The Hamilton Spectator). -Yann Martel-

tags  Tags: 

Vote (4)

Report Link

icon_top

Contact us through a traditional message

*Please input your name.
*Please input your email. *Your email is wrong format.
*Please input message.