Chat

Học làm người Books

7 loại hình thông minh - Seven kinds of smart Pages : 41 - Edition : 0 - Type : pdf

(25 downloads)

7 loại hình thông minh - Seven kinds of smart (Thomas Armstrong)

Shared by le kaka on 2014-11-13

"Một cuốn sách sẽ giúp bạn khám phá và phát huy tối đa sức mạnh trí tuệ tiềm ẩn trong con người"

tags  Tags:  Học làm người 

Vote (0)

Report Link

icon_top

Contact us through a traditional message

*Please input your name.
*Please input your email. *Your email is wrong format.
*Please input message.