Chat

Học làm người Books

7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt Pages : 312 - Edition : 0 - Type : pdf

(3 downloads)

7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt (Keith Ferrazzi và Tahl Raz)

Shared by le kaka on 2014-10-11

Tên ebook: 7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt Tác giả: Keith Ferrazzi và Tahl Raz Loại file download: PRC ebook Gieo suy nghĩ, gặt hành động Gieo hành động, gặt thói quen Gieo thói quen, gặt tính cách Gieo tính cách, gặt số phận Đó là bốn câu nói mở đầu cho cuốn Ebook sách điện tử 7 Thói Quen Của Bạn Trẻ Thành Đạt. Bạn đừng nghĩ cuốn sách này chỉ dành cho những bạn ttrẻ thành đạt, cuốn Ebook sách điện tử này dành cho tất cả những ai muốn trở nên thành đạt. Con người, ai cũng muốn thành đạt nhưng không phải ai cũng hành động để trở nên thành đạt, cuốn sách này sẽ giúp bạn. Mỗi người đều có những thói quen, có thói quen tích cực, nhưng cũng có thói quen tiêu cực. Những thói quen tiêu cực sẽ làm trì hoãn hành động của bạn, giữ lại mong muốn thành đạt của bạn.

tags  Tags:  học làm người ,First news 

Vote (0)

Report Link

icon_top

Contact us through a traditional message

*Please input your name.
*Please input your email. *Your email is wrong format.
*Please input message.